Please wait while JT SlideShow is loading images...
Photo Title 1Photo Title 2Photo Title 3Photo Title 4Photo Title 5

โครงการบูรณาการความร่วมมือแจกข้าวสารและอาหารแห้งช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบความยากลำบากได้ช่วยเหลือการดำรงชีพให้กับ ผู้ได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์ไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19)

วันที่ 1 พฤษภาคม 2563
กองทุนหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 บ้านหนองไผ่อบต.ปากช่องและปพน ฟาร์ม ดำเนินโครงการบูรณาการความร่วมมือแจกข้าวสารและอาหารแห้งช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบความยากลำบากได้ช่วยเหลือการดำรงชีพให้กับ ผู้ได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์ไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19) นำโดยนายพลกฤต พวงวลัยสิน นายอำเภอจอมบึง พร้อมด้วยนายวินัย เช็งสวย นายกอบต.ปากช่อง นายสมพร กล่อมเกลี้ยง ปลัดอำเภอ นายสุระ เอติญัติ สาธารณสุขอำเภอ นายลักษณ จันทร์อ่อน รองนายกอบต.ปากช่อง นายวีรยุทธ สุขเสงี่ยม กำนันตำบลปากช่อง นางสาวสุนีย์ เซี่ยงว่อง ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 8 ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนองไผ่ สมาชิก สภาฯ ผอ.รพ.สต.บ้านเขาผึ้ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล คณะผู้ติดตามหัวหน้าสำนักปลัด และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง มอบของบริจาคผู้ได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์โรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) มีข้าวสารและถุงยังชีพ เพื่อมอบให้ชาวบ้าน จำนวน 245 ครัวเรือนโดยเครื่องอุปโภคบริโภคที่นำมามอบในครั้งนี้เพื่อให้บรรเทาทุกข์ความเดือดร้อนสร้างขวัญกำลังใจกับชาวบ้านเป็นอย่างมาก

 

alt

 

กรุณาเลือกภาษา

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Italian Japanese Korean

ดาวน์โหลดแนะนำ


หน่วยงานภาครัฐเว็บไซต์ที่น่าสนใจ
พยากรณ์อากาศ


แผนที่ท่องเที่ยวไทย