Please wait while JT SlideShow is loading images...
Photo Title 1Photo Title 2Photo Title 3Photo Title 4Photo Title 5

โครงการบูรณาการความร่วมมือแจกข้าวสารและอาหารแห้งช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบความยาก ลำบากได้ช่วยเหลือการดำรงชีพให้กับผู้ได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์โรคไวรัสโคโรน่า2019 (COVID-19)

วันที่ 29 เมษายน 2563
กองทุนหมู่บ้าน หมู่ที่ 10 บ้านหนองตาเนิด อบต.ปากช่องและผู้มีจิตศรัทธา ดำเนินโครงการบูรณาการความร่วมมือแจกข้าวสารและอาหารแห้งช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบความยาก ลำบากได้ช่วยเหลือการดำรงชีพให้กับผู้ได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์โรคไวรัสโคโรน่า2019 (COVID-19) นำโดยนายวินัย เช็งสวย นายกอบต.ปากช่อง พร้อมด้วย นายวีรยุทธ สุขเสงี่ยม กำนันตำบลปากช่อง นายวันเพ็ง ศิริพิน ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 10 สิบเอกสมปอง แป้นโพธิ์กลาง ปลัดอบต.ปากช่อง คณะผู้ติดตามหัวหน้าสำนักปลัด และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง มอบของบริจาคผู้ได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์โรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) มีข้าวสารและถุงยังชีพ เพื่อมอบให้ชาวบ้าน จำนวน 170 ครัวเรือน โดยเครื่องอุปโภคบริโภคที่นำมามอบในครั้งนี้ เพื่อให้บรรเทาทุกข์ความเดือดร้อน สร้างขวัญกำลังใจกับชาวบ้านเป็น อย่างมาก

alt

 

กรุณาเลือกภาษา

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Italian Japanese Korean

ดาวน์โหลดแนะนำ


หน่วยงานภาครัฐเว็บไซต์ที่น่าสนใจ
พยากรณ์อากาศ


แผนที่ท่องเที่ยวไทย