Please wait while JT SlideShow is loading images...
Photo Title 1Photo Title 2Photo Title 3Photo Title 4Photo Title 5

บุคลากรกองการศึกษา องค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง


นางธัญญาภรณ์ พรภักดี
ผู้อำนวยการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม


- ว่าง -
หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา


น.ส.พัณณภัทร์ เกิดผล
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
 

 


- ว่าง -
ครู อันดับ คศ.๑

นางกาญจนา ภู่ทอง
ครู อันดับ คศ.๑

นางมีณา เปลี่ยนจิตต์
ครู อันดับ คศ.๑

นางเพ็ญยุพา พวงทอง
ผู้ช่วยหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

น.ส.กฤติกา ศรัทธาผล
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

น.ส.วรินทร เวชเพิ่ม
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

- ว่าง -
ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)

- ว่าง -
ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)

นางนภัทร ลีลาเลิศ
ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)

น.ส.จิราภรณ์ หงษ์?อง
ผู้ดูแลเด็ก

- ว่าง -
ผู้ดูแลเด็ก
 

 

 

กรุณาเลือกภาษา

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Italian Japanese Korean

ดาวน์โหลดแนะนำ


หน่วยงานภาครัฐเว็บไซต์ที่น่าสนใจ
พยากรณ์อากาศ


แผนที่ท่องเที่ยวไทย