Please wait while JT SlideShow is loading images...
Photo Title 1Photo Title 2Photo Title 3Photo Title 4Photo Title 5

บุคลากรกองการศึกษา องค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง


นางมาริสา ทองชมภูนุช นักวิชาการศึกษา รักษาการผู้อำนวยการกองการศึกษา นางมาริสา ทองชมภูนุช นักวิชาการศึกษา รักษาการผู้อำนวยการกองการศึกษา

นางมาริสา? ทองชมภูนุช
หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา? รักษาการ
ผู้อำนวยการกองการศึกษา? ศาสนาและวัฒนธรรม

งานสำนักงาน
น.ส.กุลปภัสสร์ ธนาศัยสิทธานต์ ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา น.ส.กุลปภัสสร์ ธนาศัยสิทธานต์ ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา

น.ส.กุลปภัสสร์? ธนาศัยสิทธานต์
ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา
??? นางสุวรรณ์ วงศ์แก้ว ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ นางสุวรรณ์ วงศ์แก้ว ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ

นางสุวรรณ์? วงศ์แก้ว
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ
นายเกรียงไกร พรมประสิทธิ์ คนงานทั่วไป นายเกรียงไกร พรมประสิทธิ์ คนงานทั่วไป

นายเกรียงไกร? พรมประสิทธิ์
คนงานทั่วไป


ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอบต.ปากช่อง ??? ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านพุแค
น.ส.หทัย ลี้กิมฮุย ครูผู้ดูแลเด็ก น.ส.หทัย ลี้กิมฮุย ครูผู้ดูแลเด็ก

น.ส.หทัย? ลี้กิมฮุย
ครูผู้ดูแลเด็ก
??? นางมีนา เปลี่ยนจิตต์ ครูผู้ดูแลเด็ก นางมีนา เปลี่ยนจิตต์ ครูผู้ดูแลเด็ก

นางมีนา? เปลี่ยนจิตต์
ครูผู้ดูแลเด็ก
น.ส.กาญจนา เพ็ชรเย็น ผู้ดูแลเด็ก น.ส.กาญจนา เพ็ชรเย็น ผู้ดูแลเด็ก

น.ส.กาญจนา? เพ็ชรเย็น
ผู้ดูแลเด็ก
??? ???

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านเขาปิ่นทอง
??? ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านหนองตาเนิด
น.ส.ภาวิณี เข็มกำเนิด ผช.หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก น.ส.ภาวิณี เข็มกำเนิด ผช.หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

น.ส.ภาวิณี? เข็มกำเนิด
ผช.หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
??? นางเพ็ญยุพา พวงทอง ผู้ดูแลเด็ก นางเพ็ญยุพา พวงทอง ผู้ดูแลเด็ก

นางเพ็ญยุพา? พวงทอง
ผู้ดูแลเด็ก
น.ส.กฤติกา ศรัทธาผล ผู้ดูแลเด็ก น.ส.กฤติกา ศรัทธาผล ผู้ดูแลเด็ก

น.ส.กฤติกา? ศรัทธาผล
ผู้ดูแลเด็ก
??? นางนภัทร ลีลาเลิศ ผู้ดูแลเด็ก นางนภัทร ลีลาเลิศ ผู้ดูแลเด็ก

นางนภัทร? ลีลาเลิศ
ผู้ดูแลเด็ก
น.ส.วรรณา กลั่นแตง ผู้ดูแลเด็ก น.ส.วรรณา กลั่นแตง ผู้ดูแลเด็ก

น.ส.วรรณา? กลั่นแตง
ผู้ดูแลเด็ก
??? ???
 

กรุณาเลือกภาษา

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Italian Japanese Korean

ดาวน์โหลดแนะนำ


หน่วยงานภาครัฐเว็บไซต์ที่น่าสนใจ
พยากรณ์อากาศ


แผนที่ท่องเที่ยวไทย