Please wait while JT SlideShow is loading images...
Photo Title 1Photo Title 2Photo Title 3Photo Title 4Photo Title 5

ขอประชาสัมพันธ์การรับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนตำบลและพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือข้าราชการประเภทอื่นในตำแหน่ง

ขอประชาสัมพันธ์การรับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนตำบลและพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือข้าราชการประเภทอื่นในตำแหน่ง
 
รับโอนพนักงานส่วนตำบลสายงานผู้บริหาร
1.ตำแหน่งผู้อำนวยการกองคลัง จำนวน 1 อัตรา
(นักบริหารงานคลัง ระดับต้น
*รับโอน 60 วัน ระหว่งวันที่ 1 พฤศจิกายน - 30 ธันวาคม 2565 สายปฏิบัติ
2.ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี (ปก./ชก.) จำนวน 1 อัตรา
 
องค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง
อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี
ติดต่อ 032-740291 สำนักปลัด
 
 

alt

 

กรุณาเลือกภาษา

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Italian Japanese Korean

ดาวน์โหลดแนะนำ


หน่วยงานภาครัฐเว็บไซต์ที่น่าสนใจ
พยากรณ์อากาศ


แผนที่ท่องเที่ยวไทย