Please wait while JT SlideShow is loading images...
Photo Title 1Photo Title 2Photo Title 3Photo Title 4Photo Title 5

ในวันศุกร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง ขอความร่วมมือ ประชาชนในพื้นที่ตำบลปากช่อง ร่วมทำถังขยะเปียกลดโลกร้อนในโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการขยะมูลฝอยโดยชุมชน ในทุกครัวเรือน ครัวเรือนละ1ถัง โดยมีอสม. ศูนย์เด็กเล็กในพื้นที่ตำบลปากช่อ

ในวันศุกร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง
ขอความร่วมมือ ประชาชนในพื้นที่ตำบลปากช่อง
ร่วมทำถังขยะเปียกลดโลกร้อนในโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการขยะมูลฝอยโดยชุมชน ในทุกครัวเรือน ครัวเรือนละ1ถัง โดยมีอสม. ศูนย์เด็กเล็กในพื้นที่ตำบลปากช่อง ผู้ใหญ่บ้านและสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง ร่วมทำเป็นต้นแบบให้ประชาชนในพื้นที่อบต.ปากช่อง
 
 

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

 

กรุณาเลือกภาษา

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Italian Japanese Korean

ดาวน์โหลดแนะนำ


หน่วยงานภาครัฐเว็บไซต์ที่น่าสนใจ
พยากรณ์อากาศ


แผนที่ท่องเที่ยวไทย