Please wait while JT SlideShow is loading images...
Photo Title 1Photo Title 2Photo Title 3Photo Title 4Photo Title 5

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง


กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 ประกาศผลผู้ชนะไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ศิริพร 34
2 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง ศิริพร 58
3 ประกาศผลผู้ชนะไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ศิริพร 86
4 ประกาศผลผู้ชนะไตรมาสที่ 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ศิริพร 17
5 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (จ่ายขาดเงินสะสม) ศิริพร 42
6 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ศิริพร 47
7 ประกาศแผนจัดหาพัสดุ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ศิริพร 76
8 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างรั้วพร้อมกำแพงกันดินโดยรอบที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง ศิริพร 9
9 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง ศิริพร 81
10 ประกาศราคากลางโครงการโครงการประกวดราคาจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบ ไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ (cab) จำนวน 1 คัน ศิริพร 7
11 ประกาศผลผู้ชนะไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ศิริพร 73
12 ประกาศผลผู้ชนะไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ศิริพร 102
13 ประกาศผลผู้ชนะไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ศิริพร 124
14 ประกาศเชิญชวนโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 ศิริพร 108
15 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำภายในหมู่บ้าน ม.5 ศิริพร 76
16 ประกาศเชิญชวนโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสายบ้านนายเสี้ยว โอนอ่อน ถึงบ้านนางเบี่ยง มาชิด หมู่ที่ 12 ศิริพร 98
17 ประกาศเชิญชวนโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสายบ้านนายสุข อินทร์ให้ฤกษ์ หมู่ที่ 13 ศิริพร 97
18 ประกาศเชิญชวนโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านนางรัตนา สระโอษฐ์ เชื่อมคลองชลประทาน หมู่ที่ 9 ศิริพร 127
19 ประกาศเชิญชวนโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสายบ้านนายสวัสดิ์ กรับสารี ถึงบ้านนายรัศมี พรโสม หมู่ที่ 8 ศิริพร 93
20 ประกาศเชิญชวนโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสายบ้านหนองกง ถึงบริเวณบ้านนางแอ๊ด ทองเอีย หมู่ที่ 4 ศิริพร 108
21 ประกาศเชิญชวนโครงการปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านนางพรรณ แก้วดวง - บ้านนายสนิท เฮงชัยโย หมู่ที่ 3 ศิริพร 93
22 ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ศิริพร 175
23 ประกาศเชิญชวนโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 ศิริพร 114
24 ประกาศเชิญชวนโครงการวางท่อระบายน้ำบริเวณบ้านนางมาลี วงษา ถึงคลองน้ำทิ้ง หมู่ที่ 2 ศิริพร 116
25 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสายบ้านนายสุข อินทร์ให้ฤกษ์ ม.13 ศิริพร 84
26 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสายบ้านนายเสี้ยว โอนอ่อน ถึงบ้านนางเบี่ยง มาชิด ม.12 ศิริพร 80
27 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านนางรัตนา สระโอษฐ์ เชื่อมคลองชลประทาน ม.9 ศิริพร 80
28 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสายบ้านนายสวัสดิ์ กรับสารี ถึงบ้านนายรัศมี พรโสม ม.8 ศิริพร 77
29 ประกาศผลผู้ชนะไตรมาสที่ 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ศิริพร 82
30 ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกสายบ้านนางพรรณ แก้วดวง - บ้านนายสนิท เฮงชัยโย ม.3 ศิริพร 80

หน้า 1 จาก 7

กรุณาเลือกภาษา

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Italian Japanese Korean

ดาวน์โหลดแนะนำ


หน่วยงานภาครัฐเว็บไซต์ที่น่าสนใจ
พยากรณ์อากาศ


แผนที่ท่องเที่ยวไทย