Please wait while JT SlideShow is loading images...
Photo Title 1Photo Title 2Photo Title 3Photo Title 4Photo Title 5

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง


กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 ประกาศผลผู้ชนะไตรมาสที่ 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ศิริพร 9
2 ประกาศแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ศิริพร 6
3 ประกาศแผนจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ศิริพร 4
4 ประกาศเชิญชวนโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ 3 ศิริพร 4
5 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างอาคตารอเนกประสงค์ หมู่ที่ 3 ศิริพร 5
6 ประกาศผลผู้ชนะไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ศิริพร 23
7 ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์โดยเทพื้นคอนกรีตเสริมเหล็กภายในพื้นที่ สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง หมู่ที่ 4 ศิริพร 4
8 ประกาศผลผู้ชนะไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ศิริพร 73
9 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง ศิริพร 105
10 ประกาศผลผู้ชนะไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ศิริพร 127
11 ประกาศผลผู้ชนะไตรมาสที่ 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ศิริพร 55
12 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (จ่ายขาดเงินสะสม) ศิริพร 88
13 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ศิริพร 92
14 ประกาศแผนจัดหาพัสดุ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ศิริพร 119
15 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างรั้วพร้อมกำแพงกันดินโดยรอบที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง ศิริพร 44
16 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง ศิริพร 128
17 ประกาศราคากลางโครงการโครงการประกวดราคาจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบ ไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ (cab) จำนวน 1 คัน ศิริพร 43
18 ประกาศผลผู้ชนะไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ศิริพร 116
19 ประกาศผลผู้ชนะไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ศิริพร 147
20 ประกาศผลผู้ชนะไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ศิริพร 167
21 ประกาศเชิญชวนโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 ศิริพร 161
22 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำภายในหมู่บ้าน ม.5 ศิริพร 121
23 ประกาศเชิญชวนโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสายบ้านนายเสี้ยว โอนอ่อน ถึงบ้านนางเบี่ยง มาชิด หมู่ที่ 12 ศิริพร 142
24 ประกาศเชิญชวนโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสายบ้านนายสุข อินทร์ให้ฤกษ์ หมู่ที่ 13 ศิริพร 142
25 ประกาศเชิญชวนโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านนางรัตนา สระโอษฐ์ เชื่อมคลองชลประทาน หมู่ที่ 9 ศิริพร 174
26 ประกาศเชิญชวนโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสายบ้านนายสวัสดิ์ กรับสารี ถึงบ้านนายรัศมี พรโสม หมู่ที่ 8 ศิริพร 137
27 ประกาศเชิญชวนโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสายบ้านหนองกง ถึงบริเวณบ้านนางแอ๊ด ทองเอีย หมู่ที่ 4 ศิริพร 159
28 ประกาศเชิญชวนโครงการปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านนางพรรณ แก้วดวง - บ้านนายสนิท เฮงชัยโย หมู่ที่ 3 ศิริพร 138
29 ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ศิริพร 230
30 ประกาศเชิญชวนโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 ศิริพร 160

หน้า 1 จาก 7

กรุณาเลือกภาษา

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Italian Japanese Korean

ดาวน์โหลดแนะนำ


หน่วยงานภาครัฐเว็บไซต์ที่น่าสนใจ
พยากรณ์อากาศ


แผนที่ท่องเที่ยวไทย