Please wait while JT SlideShow is loading images...
Photo Title 1Photo Title 2Photo Title 3Photo Title 4Photo Title 5

แผนพัฒนาท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง


กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2563 Administrator 5
2 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2563 Administrator 5
3 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) แก้ไข ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2563 Administrator 5
4 แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง อัจจิมา 20
5 ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) อัจจิมา 373
6 แต่งตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง Administrator 12
7 แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง Administrator 15
8 ประกาศสัดส่วนประชาคมท้องถิ่นระดับตำบล อัจจิมา 16
9 แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) (แก้ไข) ครั้งที่ 2/2562 อัจจิมา 72
10 แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560 - 2562) สุชาดา บรรจบปี 136
11 ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560 - 2562) สุชาดา บรรจบปี 114
12 แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) สุชาดา บรรจบปี 64
13 แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559 - 2561 วิไลลักษณ์ 563
14 ประกาศติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2557-2559 วิไลลักษณ์ 334
15 แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2558-2560 วิไลลักษณ์ 252
16 แผนพัฒนาสามปี 2557 - 2559 วิไลลักษณ์ 767
17 แผนพัฒนาสามปี 2556-2558 Administrator 1029

กรุณาเลือกภาษา

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Italian Japanese Korean

ดาวน์โหลดแนะนำ


หน่วยงานภาครัฐเว็บไซต์ที่น่าสนใจ
พยากรณ์อากาศ


แผนที่ท่องเที่ยวไทย

จองคิวรับบริการออนไลน์

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร