Please wait while JT SlideShow is loading images...
Photo Title 1Photo Title 2Photo Title 3Photo Title 4Photo Title 5

ประมวลภาพกิจกรรม องค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง


กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 กิจกรรม "big cleaning day" ภายในสำนักงาน ทำความสะอาดห้องทำงาน โต๊ะทำงาน ศาลาเอนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง และบริเวณรอบๆสำนักงาน รวมทั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เพื่อป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สุชาดา บรรจบปี 38
2 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVIC-19) และการจัดทำหน้ากากอนามัย ป้องกันความเสี่ยงสัมผัสเชื้อ สุชาดา บรรจบปี 31
3 กิจกรรม "big cleaning day" ภายในสำนักงาน ทำความสะอาดห้องทำงาน โต๊ะทำงาน ศาลาเอนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง และบริเวณรอบๆสำนักงาน รวมทั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เพื่อป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สุชาดา บรรจบปี 16
4 ให้ความรู้การดูแลตัวเองในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (โควิด-19) ในพื้นที่ตำบลปากช่อง สุชาดา บรรจบปี 22
5 โครงการบูรณาการความร่วมมือแจกข้าวสารและอาหารแห้งช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบความยาก ลำบากได้ช่วยเหลือการดำรงชีพให้กับผู้ได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์โรคไวรัสโคโรน่า2019 (COVID-19) สุชาดา บรรจบปี 24
6 โครงการบูรณาการความร่วมมือแจกข้าวสารและอาหารแห้งช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบความยากลำบากได้ช่วยเหลือการดำรงชีพให้กับ ผู้ได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์ไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19) สุชาดา บรรจบปี 32
7 กิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน “เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์” สุชาดา บรรจบปี 57
8 อบรมให้ความรู้เรื่องส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในองค์กร ประจำปี 2563 สุชาดา บรรจบปี 26
9 กิจกรรมเก็บขยะ ปลูกป่า ปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติประจำพระองค์รัชกาลที่ 10 เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10 เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 67 พรรษา 28 กรกฎาคม 2562 สุชาดา บรรจบปี 48
10 วันเฉลิมพระชนมพรรษา 67 พรรษา 28 กรกฎาคม 2562 สุชาดา บรรจบปี 37
11 ประชุมประชาคมระดับตำบล Administrator 17
12 โครงการบริการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ ประจำปี 2562 ศิริพร 109
13 โครงการบริการรับยื่นแบบแสดงรายการที่ดิน ภ.บ.ท.5 ประจำปี 2561-2564 ศิริพร 80
14 โครงการบริการเต็มที่จัดเก็บภาษีถึงบ้าน ประจำปี 2560 ศิริพร 83
15 โครงการออกหน่วยบริการรับชำระภาษีเคลื่อนที่ ประจำปี 2559 ศิริพร 161
16 การออกหน่วยบริการรับชำระภาษีเคลื่อนที่ ปี 2558 วิไลลักษณ์ 1521

กรุณาเลือกภาษา

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Italian Japanese Korean

ดาวน์โหลดแนะนำ


หน่วยงานภาครัฐเว็บไซต์ที่น่าสนใจ
พยากรณ์อากาศ


แผนที่ท่องเที่ยวไทย

จองคิวรับบริการออนไลน์

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร