Please wait while JT SlideShow is loading images...
Photo Title 1Photo Title 2Photo Title 3Photo Title 4Photo Title 5

กิจการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง


กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 สำเนารายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง สมัยประชุมสามัย สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 2/2565 วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 นภัสวรรณ บรรจบปี 2
2 นัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง สมัยประชุมสามัย สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 1/2565 นภัสวรรณ บรรจบปี 2
3 นัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง สมัยประชุมวิสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 2/2565 นภัสวรรณ บรรจบปี 33
4 นัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 1/ 2565 นภัสวรรณ บรรจบปี 38
5 เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2565 นภัสวรรณ บรรจบปี 43
6 รายงานประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก วันที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 1/ 2565 นภัสวรรณ บรรจบปี 58
7 เปิดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง ครั้งแรกในวันจันทร์ ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2565 นภัสวรรณ บรรจบปี 44
8 รายงานการประชุมสภา อบต. รับรองแล้ว สมัยสามัญ สมัยที่2 ประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2564 นภัสวรรณ บรรจบปี 14
9 รายงานการประชุมสภา อบต. รับรองแล้ว สมัยสามัญ สมัยที่2 ประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2564 นภัสวรรณ บรรจบปี 19
10 รายงานการประชุมสภา อบต. รับรองแล้ว สมัยวิสามัญ สมัยที่2 ประจำปี 2564 ครั้งที่1 วันที่ 17 กันยายน 2564 นภัสวรรณ บรรจบปี 26
11 ประชาสัมพันธ์ร่วมรับฟังประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง นภัสวรรณ บรรจบปี 14
12 ประชาสัมพันธ์ร่วมรับฟังประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง นภัสวรรณ บรรจบปี 12
13 ประชาสัมพันธ์ร่วมรับฟังประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง นภัสวรรณ บรรจบปี 9
14 รายงานการประชุมสภา อบต. รับรองแล้ว สมัยวิสามัญ สมัยที่1 ประจำปี 2564 ครั้งที่1/2564 เมื่อวันที่ 12 กรฎาคม 2564 นภัสวรรณ บรรจบปี 7
15 รายงานการประชุมสภา อบต. รับรองแล้ว สมัยสามัญ สมัยที่แรก ประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 นภัสวรรณ บรรจบปี 11
16 ประชาสัมพันธ์ร่วมรับฟังประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง นภัสวรรณ บรรจบปี 11
17 ประชาสัมพันธ์ร่วมรับฟังประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง นภัสวรรณ บรรจบปี 17
18 ประกาศรายงานการประชุมสภา อบต.ปากช่อง มีมติรับรองแล้ว สมัยสามัญ สมัยที่่2 ประจำปี 2562 นภัสวรรณ บรรจบปี 139
19 ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2562 ครั้งที่ 2 นภัสวรรณ บรรจบปี 137
20 ประกาศรายงานการประชุมสภา อบต.ปากช่อง มีมติรับรองแล้ว สมัยวิสามัญ สมัยที่่2 ประจำปี 2562 นภัสวรรณ บรรจบปี 135
21 ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2562 นภัสวรรณ บรรจบปี 137
22 ประกาศรายงานการประชุมสภา อบต.ปากช่อง มีมติรับรองแล้ว สมัยวิสามัญ สมัยที่่1 ประจำปี 2562 ครั้งที่ 2 นภัสวรรณ บรรจบปี 130
23 ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2562 นภัสวรรณ บรรจบปี 127
24 ประกาศรายงานการประชุมสภา อบต.ปากช่อง มีมติรับรองแล้ว สมัยวิสามัญ สมัยที่่1 ประจำปี 2562 นภัสวรรณ บรรจบปี 138
25 ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2562 ครั้งที่ 2 นภัสวรรณ บรรจบปี 133
26 ประกาศรายงานการประชุมสภา อบต.ปากช่อง มีมติรับรองแล้ว สมัยสามัญ สมัยที่่1 ประจำปี 2562 นภัสวรรณ บรรจบปี 129
27 ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2562 นภัสวรรณ บรรจบปี 132
28 ประกาศรายงานการประชุมสภา อบต.ปากช่อง มีมติรับรองแล้ว สมัยสามัญ สมัยที่่2 ประจำปี 2562 ครั้งที่2 นภัสวรรณ บรรจบปี 131
29 ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2562 นภัสวรรณ บรรจบปี 129
30 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2561 ครั้งที่ 2/2561 สุชาดา บรรจบปี 188

หน้า 1 จาก 2

กรุณาเลือกภาษา

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Italian Japanese Korean

ดาวน์โหลดแนะนำ


หน่วยงานภาครัฐเว็บไซต์ที่น่าสนใจ
พยากรณ์อากาศ


แผนที่ท่องเที่ยวไทย