Please wait while JT SlideShow is loading images...
Photo Title 1Photo Title 2Photo Title 3Photo Title 4Photo Title 5

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต อบต.ปากช่อง


กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง เรื่อง มาตรการป้องกันละเว้นการปฏิบัติตามคู่มือสำหรับประชาชน สุชาดา บรรจบปี 81
2 รายงานการติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต รอบ 12 เดือน ปี 2562 สุชาดา บรรจบปี 123
3 รายงานการติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต รอบ 6 เดือน ปี 2562 สุชาดา บรรจบปี 122
4 ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น สุชาดา บรรจบปี 218
5 คู่มือการปฏิบัติงาน รับเรื่องราวร้องทุกข์ของ ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ ของ องค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง สุชาดา บรรจบปี 158
6 รับเรื่องราวร้องทุกข์ สุชาดา บรรจบปี 158
7 รายงานการติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต รอบ 6 เดือน ปี 2561 สุชาดา บรรจบปี 167
8 รายงานการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2561 สุชาดา บรรจบปี 204
9 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต สุชาดา บรรจบปี 175
10 คู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน สุชาดา บรรจบปี 148

หน้า 1 จาก 2

กรุณาเลือกภาษา

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Italian Japanese Korean

ดาวน์โหลดแนะนำ


หน่วยงานภาครัฐเว็บไซต์ที่น่าสนใจ
พยากรณ์อากาศ


แผนที่ท่องเที่ยวไทย
 

ส.อ.อำนาจ  ทองเนียม
ปลัดอบต. ปฏิบัติหน้าที่
นายกอบต.ปากช่อง

จองคิวรับบริการออนไลน์

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร