Please wait while JT SlideShow is loading images...
Photo Title 1Photo Title 2Photo Title 3Photo Title 4Photo Title 5

งานบริหารบุคคล

กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 การดำเนินการตามนโยบายการบริหาร ทรัพยากรส่วนบุคคล ประจำปี พ.ศ. 2565 นภัสวรรณ บรรจบปี 65
2 สรุปรายชื่อพนักงานส่วนตำบลที่ได้รับการฝึกอบรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ .2564 นภัสวรรณ บรรจบปี 62
3 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง เรื่อง นโยบายทรัพยากรบุคคล 2565 นภัสวรรณ บรรจบปี 59
4 เรื่อง นโยบาลทรัพยากรบุคคล 2565 นภัสวรรณ บรรจบปี 59
5 คำสังที่ 55/2565 เรื่องแต่งตั้งให้พนักงานส่วนตำบลปากช่องรักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง นภัสวรรณ บรรจบปี 36
6 คำสังที่ 56/2565 เรื่องแต่งตั้งให้พนักงานส่วนตำบลปากช่องรักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัด นภัสวรรณ บรรจบปี 35
7 คำสังที่ 57/2565 เรื่องแต่งตั้งให้พนักงานส่วนตำบลปากช่องรักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง นภัสวรรณ บรรจบปี 39
8 คำสังที่ 58/2565 เรื่องแต่งตั้งให้พนักงานส่วนตำบลปากช่องรักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองช่าง นภัสวรรณ บรรจบปี 44
9 คำสังที่ 59/2565 เรื่องแต่งตั้งให้พนักงานส่วนตำบลปากช่องรักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาวัฒนาธรรม นภัสวรรณ บรรจบปี 37
10 คำสังที่ 136/2565 เรื่องแต่งตั้งให้พนักงานส่วนตำบลปากช่องรักษาราชการแทน นภัสวรรณ บรรจบปี 36

หน้า 1 จาก 6

กรุณาเลือกภาษา

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Italian Japanese Korean

ดาวน์โหลดแนะนำ


หน่วยงานภาครัฐเว็บไซต์ที่น่าสนใจ
พยากรณ์อากาศ


แผนที่ท่องเที่ยวไทย