Please wait while JT SlideShow is loading images...
Photo Title 1Photo Title 2Photo Title 3Photo Title 4Photo Title 5

งานบริหารบุคคล

กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
21 สรุปรายชื่อพนักงานส่วนตำบลที่ได้รับการฝึกอบรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ .2564 นภัสวรรณ บรรจบปี 169
22 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง เรื่อง นโยบายทรัพยากรบุคคล 2565 นภัสวรรณ บรรจบปี 160
23 เรื่อง นโยบาลทรัพยากรบุคคล 2565 นภัสวรรณ บรรจบปี 145
24 คำสังที่ 55/2565 เรื่องแต่งตั้งให้พนักงานส่วนตำบลปากช่องรักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง นภัสวรรณ บรรจบปี 111
25 คำสังที่ 56/2565 เรื่องแต่งตั้งให้พนักงานส่วนตำบลปากช่องรักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัด นภัสวรรณ บรรจบปี 109
26 คำสังที่ 57/2565 เรื่องแต่งตั้งให้พนักงานส่วนตำบลปากช่องรักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง นภัสวรรณ บรรจบปี 114
27 คำสังที่ 58/2565 เรื่องแต่งตั้งให้พนักงานส่วนตำบลปากช่องรักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองช่าง นภัสวรรณ บรรจบปี 133
28 คำสังที่ 59/2565 เรื่องแต่งตั้งให้พนักงานส่วนตำบลปากช่องรักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาวัฒนาธรรม นภัสวรรณ บรรจบปี 112
29 คำสังที่ 136/2565 เรื่องแต่งตั้งให้พนักงานส่วนตำบลปากช่องรักษาราชการแทน นภัสวรรณ บรรจบปี 109
30 แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2564 - 2566 ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 2 นภัสวรรณ บรรจบปี 119

หน้า 3 จาก 8

กรุณาเลือกภาษา

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Italian Japanese Korean

ดาวน์โหลดแนะนำ


หน่วยงานภาครัฐเว็บไซต์ที่น่าสนใจ
พยากรณ์อากาศ


แผนที่ท่องเที่ยวไทย