เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ปี2563

วันที่ 24 กรกฎาคม 2563 

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว อบต.ปากช่องนำโดยนายวินัย เช็งสวย นายกอบต.ปากช่อง พร้อมด้วยนายพลกฤต พวงวลัยสิน นายอำเภอจอมบึง ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานท่านในพิธีเปิดโครงการจิตอาสา ปลูกต้นไม้ ปล่อยพันธ์ปลา  ณ อ่างเก็บน้ำห้วยตาสู โดยมีผู้บริหาร สมาชิกสภา กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน โรงเรียนในพื้นที่ และประชาชนจิตอาสาในพื้นที่ อบต.ปากช่อง เข้าร่วมกิจกรรมด้วยความสมัครสมานสามัคคีน้อมนำแนวพระราชดำริ เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อพัฒนาที่ดินและแหล่งน้ำทางการเกษตร

alt