ผลิตภัณฑ์ชุมชน

alt
ผลิตภัณฑ์น้ำยาล้างจาน (กลุ่มเกษตรอินทรีย์บ้านห้วยยาง)
ขวดละ  15  บาท   ผลิตจากน้ำหมักขมิ้นและมะนาว

alt
ยาสีฟันสมุนไพร  กลุ่มเกษตรอินทรีย์บ้านห้วยยาง
กระปุกละ   20   บาท


alt

ผลิตภัณฑ์ดอกไม้ประดิษฐ์จากผ้าใยบัว
กลุ่มสตรีแม่บ้านตำบลปากช่อง
โทร. 087-1533432  085-3443532

alt
 
 
 
ผลิตภัณฑ์ตะกร้าและกระเป๋าสานจากเส้นพลาสติก
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกระเป๋าสานบ้าหนองไผ่
โทร 090-4458795

alt

alt


alt