ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2562

ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2562 

Attachments:
Download this file (Image (5).pdf)Image (5).pdf[ ]515 Kb