ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง เรื่อง มาตรการการป้องกันการรับสินบนเพื่อปกป้องการทุจริตและประพฤติมิชอบในส่วนราชการ

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง เรื่อง มาตรการการป้องกันการรับสินบนเพื่อปกป้องการทุจริตและประพฤติมิชอบในส่วนราชการ

alt