องค์การบริหารส่วนตำบลปากช่องขอเข้าร่วมองค์การต่อต้านคอรัปชั่น

องค์การบริหารส่วนตำบลปากช่องได้ดำเนินการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้เจ้าหน้าที่หน่วยงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต อย่างชัดเจนทั้งนี้ จะต้องเป็นการดำเนินงานในปี พ.ศ. 2563 และจะต้องมีการเปิดเผยข้อมูลบนหน้าเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน

 

Attachments:
Download this file (1234512345.pdf)1234512345.pdf[ ]220 Kb