สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมิถุนายน 2560

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมิถุนายน พ.ศ.2560