Please wait while JT SlideShow is loading images...
Photo Title 1Photo Title 2Photo Title 3Photo Title 4Photo Title 5

ขอเชิญร่วมยืนตรงเคารพธงชาติ ในเวลา 08.00 น. และ 18.00 น.

             ตามที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)  ได้มีนโยบายในการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ  ดังนั้น  เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ  ศาสนา  และพระมหากษัตริย์   องค์การบริหารส่วนตำบลปากช่องจึงขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ประชาชน ร่วมยืนตรงเคารพธงชาติ     ในเวลา  08.00 น.  และ เวลา  18.00  น.    และหยุดรถหรือยืนตรงทุกครั้ง  เมื่อได้ยินเสียงเพลงชาติ

                                                              

แก้ไขล่าสุด ใน วันศุกร์ที่ 18 กรกฏาคม 2014 เวลา 15:28 น.

 

ทุนการศึกษาสำหรับคนพิการ

มูลนิธิกลุ่มอีซูซุ ได้จัดทำ “โครงการทุนการศึกษาอีซูซุเพื่อคนพิการ” ประจำปี ๒๕๕๗ เพื่อขยายโอกาสทางการศึกษาให้แก่ผู้พิการอย่างต่อเนื่อง ทั้งในระดับอุดมศึกษา มัธยมศึกษาตอนปลายและระดับอาชีวศึกษา โดยมีสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย เป็นศูนย์กลางประสานงานและพิจารณาคัดเลือกคนพิการจากทั่วประเทศ

เกณฑ์การขอรับทุนการศึกษา จะต้องเป็นคนตาบอด คนหูหนวก หรือคนพิการทางการเคลื่อนไหวหรือร่างกายที่มีความประพฤติดี แต่ขาดทุนทรัพย์ในการศึกษา ซึ่งกำลังศึกษาอยู่ในสถานศึกษาของรัฐ โดยระดับมัธยมศึกษา / อาชีวศึกษามีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า ๒.๕ สำหรับระดับอุดมศึกษาจะต้องกำลังศึกษาอยู่ชั้นปีที่๒ขึ้นไป มีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า ๒.๒๕ ทั้งนี้ ทุนมัธยมศึกษา/อาชีวศึกษา มีจำนวน ๑๕ ทุนๆละ ๕,๐๐๐ บาท และอุดมศึกษา มีจำนวน ๒๐ ทุนๆละ ๑๐,๐๐๐ บาท

เปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันนี้ – ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๗ คนพิการที่สนใจสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มผู้สมัครรับทุนการศึกษา โครงการทุนการศึกษาอีซูซุเพื่อคนพิการ ได้ที่….. https://www.mediafire.com/?ir3mwjaawqlaejqโดยกรอก แบบฟอร์ม พร้อมรูปถ่ายขนาด ๑นิ้ว ๑รูป สำเนาบัตรประจำตัวผู้พิการ สำเนาใบรายงานผลการศึกษาของภาคการศึกษาล่าสุดและเกียรติบัตรอื่นๆ (ถ้ามี) ทั้งนี้ ผู้ที่อยู่ในกรุงเทพฯ และปริมณฑลให้ส่งใบสมัครด้วยตนเองในเวลาทำการ และผู้ที่อยู่นอกเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล ให้ส่งใบสมัครด้วยตนเองหรือทางไปรษณีย์

สอบถามและส่งใบสมัครได้ที่

สภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย  ชั้น๓ ห้องเลขที่ ๗-๘ อาคาร APCD บ้านราชวิถี      ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐ ติดต่อคุณศิริรัช ไชยรัตน์ โทรศัพท์ /โทรสาร ๐๒ ๓๕๔-๕๓๔๙, ๐๙๑ ๕๖๓-๔๙๖๖  ตั้งแต่วันจันทร์ –วันศุกร์                             เวลา ๘.๓๐-๑๖.๓๐ น.

มูลนิธิกลุ่มอีซูซุ โดยติดต่อได้ที่ คุณนันทชัย ดวงยี่หวา คุณสุจิตรา วงษ์ราย  / ๐๒ ๙๖๖ ๒๑๑๑ ต่อ๓๓๖๙ หรือ ๓๓๗๗ หรือ ๐๒ ๙๖๖๒-๑๘๘-๙๐  โทรสาร ๐๒ ๕๑๓-๖๘๖๓ ๐๒ ๙๖๖-๒๒๙๗

แก้ไขล่าสุด ใน วันศุกร์ที่ 13 มิถุนายน 2014 เวลา 10:12 น.

 

ข้อมูลข่าวสารสำหรับคนพิการ

ข่าวรับสมัครงาน

1. บริษัท คลับ 21 (ประเทศไทย) จำกัด   ที่อยู่ ต.ลุมพินี อ.ปทุมวัน จ.กรุงเทพมหานคร

ต้องการรับคนพิการ เข้าทำงาน ตำแหน่ง พนักงานตัดเย็บ จำนวน 10 อัตรา

รายละเอียดงาน รับผิดชอบดำเนินการแก้ไข / ซ่อมแซมชิ้นงานที่ได้รับมอบหมายอย่างละเอียด ประณีต เพื่อให้ตรงตามความต้องการของลูกค้า และดำเนินการแล้วเสร็จตามกำหนดเวลา

คุณสมบัติ คนพิการทางการมองเห็น การได้ยิน หรือด้านร่างกาย เพศหญิง อายุระหว่าง 20-25 ปี การศึกษา สามารถอ่านออกเสียงได้ มีประสบการณ์การทำงาน 1 ปี

สวัสดิการ ประกันสังคม งานเลี้ยงครบรอบปีบริษัท การฝึกอบรมในบริษัท ส่วนลดในการซื้อผลิตภัณฑ์ของบริษัท วันหยุดพักผ่อน เงินเบิกค่าใช้จ่ายและอุปกรณ์ กองทุนเงินทดแทน ประกันชีวิต ประกันสุขภาพ โบสนัสประจำปี และ staff party

ติดต่อ คุณวลัยภรณ์ ทองนที โทรศัพท์ alt02-6509081 อีเมล์ อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

2.
บริษัท อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ จำกัด

ที่อยู่ 147 ซอยพระรามที่ 2 (ซอย 50) ถนนพระรามที่ 2 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150

 

ต้องการรับคนพิการเข้าทำงาน (สาขาใหญ่) ตำแหน่ง

1.Account Payable

2.Finance

3.Auditor

4.General Administration

5.Marketing

6.Event & Casual Leasing

7.IT

 

ต้องการรับคนพิการเข้าทำงาน (ประจำสาขา กทม. และต่างจังหวัด) ตำแหน่ง

1.Customer Service

2.Invoice

3.Sales Coordinator

4.Cashier

5.พนักงานแนะนำสินค้า (IC)

6.ช่างซ่อมบำรุง (Maintenance)

7.พนักงานตรวจรับสินค้า (Receiving)

8.พนักงานบริการอาหารและเครื่องดื่ม

คุณสมบัติ เป็นผู้พิการ เพศชาย/หญิง

สวัสดิการ โบนัส, ค่าล่วงเวลา, ค่าตำแหน่ง, ค่าวิชาชีพ, ค่าทักษะ, คอมมิชชั่น, ค่าครองชีพ, ค่าภาษา, ค่าโทรศัพท์,ที่พัก, ค่าเดินทาง,ค่านั่งเครื่อง, เบี้ยเลี้ยง, ประกันอุบัติเหตุ, ประกันชีวิตกลุ่ม, กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ, เยี่ยมไข้, คลอดบุตร, แต่งงาน, ณาปนกิจ, วันเกิด, อุปสมบท, เครื่องแบบพนักงาน, ห้องอาหารพนักงาน, ตรวจสุขภาพประจำปี, เงินกู้เพื่อที่อยู่อาศัย, การฝึกอบรม, เงินช่วยเหลือภัยภิบัติ, ส่วนลดสินค้าสำหรับพนักงาน, ขึ้นอยู่กับระดับงาน ตำแหน่ง และสถานที่ทำงาน

ติดต่อ สมัครได้ด้วยตนเองที่สาขาใกล้บ้าน หรือ โทรศัพท์ alt02-898-6420-5 ต่อ 2102, 2103, 2105 อีเมล์ อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

 

แก้ไขล่าสุด ใน วันศุกร์ที่ 13 มิถุนายน 2014 เวลา 10:12 น.

 

อาเซียนกับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

alt

แก้ไขล่าสุด ใน วันจันทร์ที่ 02 มิถุนายน 2014 เวลา 09:37 น.

 

เรื่องน่ารู้เมื่อไป 10 ประเทศอาเซียน

alt
alt

แก้ไขล่าสุด ใน วันจันทร์ที่ 02 มิถุนายน 2014 เวลา 09:37 น.

 

หน้า 2 จาก 3

กรุณาเลือกภาษา

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Italian Japanese Korean

ดาวน์โหลดแนะนำ


หน่วยงานภาครัฐลงทะเบียนเข้าสู่ระบบเว็บไซต์ที่น่าสนใจ
พยากรณ์อากาศ


แผนที่ท่องเที่ยวไทยร่วมแสดงความเห็น

คุณพึงพอใจอบต.ด้านใดที่สุด
 

ผู้มาเยี่ยมชมทั้งหมด

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้110
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้42
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้186
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว190
mod_vvisit_counterเดือนนี้685
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว1079
mod_vvisit_counterทั้งหมด73915

We have: 54 guests online
IP: 54.81.150.27
Today: ก.ย. 18, 2018

อัตราแลกเปลี่ยน

ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล

พยากรณ์อากาศวันนี้

ผู้ชมขณะนี้

เรามี 54 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

ราคาน้ำมันวันนี้


QR Barcode
อบต.ปากช่อง